• Presse

  Arbejdsmarkedet og dets mange facetter ligger os meget på sinde. Vi har mange holdninger og blander os gerne i den offentlige debat.

  Har du brug for hjælp til at få afklaret et aktuelt spørgsmål, en faglig kommentar eller en holdning til et emne, er vi klar til at hjælpe.

  presse

  Presse

pernille-gammelgaard-larsen
Presseansvarlig

Har du spørgsmål

Kontakt CMO Pernille Gammelgaard Larsen på 63 13 85 45 eller send en mail til pgl@frie.dk

Pernille vil enten besvare dine spørgsmål eller henvise dig til en kollega, der er ekspert inden for området.

 

fagforeningsfrihed
Vores holdninger

Frihed til at vælge

Frie har siden 1951 arbejdet for frihed på arbejdsmarkedet og lønmodtageres frihed til selv at vælge fagforening. Selvom meget er forbedret gennem de seneste 60 år, er der stadig behov for at fokusere på et frit, fleksibelt og rummeligt arbejdsmarked. Derfor fortsætter Frie indsatsen for sine grundholdninger.

 • Et arbejdsmarked med frihed til at indfri individuelle ønsker i alle faser af livet.
 • Et arbejdsliv med mulighed for at skærpe kompetencerne på en overskuelig måde, som alle har råd til.
 • At alle, der er medlem af en a-kasse, skal have ret til dagpenge.
 • At ansættelsesvilkår forhandles, som de enkelte ønsker det - individuelt eller i en gruppe.
 • Et rummeligt arbejdsmarked med plads til, at alle - uanset skavanker - bidrager til velfærdssamfundet med det, de kan.
 • Behandling og økonomisk støtte til dem, der ikke længere er i stand til at arbejde.
 • En lønmodtagerlov, der sikrer grundlæggende minimumsvilkår på arbejdsmarkedet.
 • Et åbent og fordomsfrit samarbejde mellem alle relevante aktører om arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål og lovgivning.