• Regioner

    De otte regioner er bindeleddet mellem medlemmerne og hovedbestyrelserne i Frie. Her får du politisk indflydelse i Frie.

    Ud over delegeretmødet inviteres de valgte delegerede i regionerne også til fx Årsmøde og dialogmøder med hovedbestyrelsen.

    Er du valgt som delegeret, så repræsenterer du medlemmerne i Frie.

    DK-alle-regioner

    Regioner