• Dagpenge som selvstændig

  På denne side kan du læse om a-kassens definition på selvstændig virksomhed og finde svar på, hvordan du som selvstændig kan få dagpenge efter virksomhedsophør.

  Dagpengesatser, regler imens du er ledig, udbetalingskalender m.v. finder du under "Find svar" for lønmodtagere via linket nedenfor.

  Dagpenge som lønmodtager

  Dagpenge som selvstændig

Dagpengebetingelser

Betingelser for at få dagpenge

 • Du skal have været uafbrudt medlem af a-kassen i mindst 1 år eller være indmeldt som dimittend, efter at have afsluttet en offentligt anerkendt erhvervs- eller videregående uddannelse på mindst 18 måneder (90 ECTS).
 • Inden for de seneste tre år forud for din ledighed skal du have tjent 263.232 kr. Her tæller A- og B-indkomst og eventuelt overskud i selvstændig virksomhed (før skat) med. Der kan dog højest tælles 21.936 kr. med pr. måned. Som deltidsforsikret skal du have haft en samlet indkomst på 175.488 kr. Du kan dog højst medregne 14.624 kr. pr. måned, eller
 • Inden for de seneste fem år (med eventuelle forlængelser) sammenlagt have et overskud på 263.232 kr. udelukkende fra selvstændig virksomhed. Det senest afsluttede indkomstår (skatteår) forud for ansøgningen om dagpenge regnes for det sidste år i optjeningsperioden, og optjeningsperioden bliver derfor fem år bagud fra dette tidspunkt.
Alle arbejdsrelaterede og skattepligtige indkomster, der fremgår af din årsopgørelse, kan medregnes til optjening af indkomstkravet for din ret til dagpenge.
Genoptjene dagpengeret
Betingelser fortsat

Som selvstændig er det:

 • Overskud fra virksomhed eller selskab, hvor du har haft afgørende indflydelse for afsluttede årsopgørelser
 • Løn udbetalt som A-indkomst i et selskab, som du har afgørende indflydelse i
 • Aktiviteter udført af medarbejdende ægtefælle uden lønaftale efter kildeskatteloven
 • Ustøttet B-indkomst, der indgår i din virksomhed.
Det har afgørende indflydelse, hvis du, din ægtefælle/nærmeste familie ejer min. 50 % eller en bestemmende andel af selskabets kapital eller af stemmerne i selskabet.

Bemærk, at indkomsten skal være optjent, imens du har a-kassemedlemskab.

Oplysninger om overskud fra selvstændig virksomhed hentes fra din afsluttede årsopgørelse. Overskud fra et kalenderår kan således først medregnes, når årsopgørelsen foreligger den 1. juli i det efterfølgende år.

Emner

Dagpenge som freelancer

Dagpenge som freelancer

Arbejder du som freelancer, befinder du dig i en gråzone. Det gør du, da du hverken bliver opfattet som lønmodtager eller selvstændig af a-kassen.

Under "Find svar" for lønmodtagere har vi et helt afsnit om reglerne for dagpenge som freelancer.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Brug vores søgefunktion og få svar på dine spørgsmål omkring dit ansættelsesforhold, barsel, dagpengeregler, efterløn, ferie, job og karriere m.m.