• Dagpenge som lønmodtager

  Er du ledig og medlem af en a-kasse, har du mulighed for at modtage dagpenge.

  Her kan du læse mere om de betingelser, du skal opfylde, før du kan modtage dagpenge i din ledighedsperiode.

  Dagpenge som lønmodtager

  Dagpenge som lønmodtager

Dagpengebetingelser

Betingelser for at få dagpenge

 • Du skal have været uafbrudt medlem af a-kassen i mindst 1 år eller være indmeldt som dimittend, efter at have afsluttet en offentligt anerkendt erhvervs- eller videregående uddannelse på mindst 18 måneder (90 ECTS).
 • Som fuldtidsforsikret skal du have haft en samlet indkomst på mindst 263.323 kr. Du kan dog højst medregne 21.936 kr. pr. måned.
 • Som deltidsforsikret skal du have haft en samlet indkomst på 175.488 kr. Du kan dog højst medregne 14.624 kr. pr. måned.
 • Du kan medregne A- og B-indkomst samt overskud af selvstændig virksomhed. Din indkomst skal være indberettet til SKAT og ligge inden for de seneste tre år. Indkomsten skal være optjent, imens du har a-kassemedlemskab.
Betingelserne gælder også for optjening af dagpenge som værnepligtig.
Genoptjene dagpengeret
Hvis din dagpengeret er udløbet

Betingelser for at genoptjene din dagpengeret

 • Som fuldtidsforsikret skal du have haft en samlet indkomst på mindst 263.232 kr. (deltidsforsikret 175.488 kr.).
 • Du kan dog højest medregne 21.936 kr. pr. måned (deltid 14.624 kr.).
 • Du kan medregne A- og B-indkomst samt overskud af selvstændig virksomhed. Din indkomst skal være indberettet til SKAT og ligge inden for de seneste tre år og i en medlemsperiode af en a-kasse.
 • Du skal have været ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Det betyder bl.a., at støttet arbejde som fx jobrotation, revalidering og løntilskud ikke kan bruges til optjening af din dagpengeret.
 • Du skal melde dig ledig på jobnet.dk senest den første dag, du er ledig.
 • Du skal have et fyldestgørende og godkendt CV senest to uger efter, du er tilmeldt som ledig.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Brug vores søgefunktion og få svar på dine spørgsmål omkring dit ansættelsesforhold, barsel, dagpengeregler, efterløn, ferie, job og karriere m.m.