• Sådan inddrager du dine succeser i lønforhandlingen

  Ved at skrive dine succeser og resultater ned løbende, får du det bedste udgangspunkt for din lønforhandling. Vi guider dig til, hvordan du sætter fokus på dine succeser på arbejdet.
  Lønforhandling - inddrag dine succeser

  Sådan inddrager du dine succeser i lønforhandlingen

Lønforhandling. Bare ordet kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen. Mange synes, at det er svært at sætte sig foran chefen og bede om mere i løn. Men heldigvis er der en god måde at forberede sig til samtalen på, så du kan sætte dig til forhandlingsbordet med ro i maven: Hav fokus på dine succeser.

Hvad er succeser på arbejdet?

Succeser på arbejdet kan beskrives som de arbejdsopgaver og projekter, du har haft på arbejdet og kan spille ind i lønforhandlingen. Det er konkrete argumenter og eksempler, du kan bringe på banen, når du skal fortælle, hvorfor du fortjener at stige i løn. Hav fokus på dine succeser siden seneste lønforhandling.

Du kan fx overveje, om du kan bringe en eller flere af disse eksempler i spil:

 • Efteruddannelse og kurser
 • Nye ansvarsområder
 • Nye projekter
 • Gode resultater
 • Fået nye kompetencer.

Det kan også være værdier eller kompetencer, som ikke direkte handler om arbejdet, men som alligevel er en stor fordel for virksomheden:

 • At du er fleksibel
 • At du viser initiativ
 • At du er villig til at løbe en risiko.

Noter dine succeser

En vigtig pointe er, at du løbende skal skrive de ting ned, du kan bruge som argumenter for at få mere i løn. Hvis du ikke allerede har et overblik over dine resultater, så følg denne guide, så du kan komme godt i gang med at blive bevidst om dine succeser. Du kan med fordel skrive svarene på spørgsmålene ned, så du løbende kan vende tilbage til dem.

 1. Hvad er dine arbejdsopgaver og ansvarsområder?
 2. Se tilbage på det seneste år: Hvad er der sket af ændringer i årets løb?
 3. Har du fået nye arbejdsopgaver, mere ansvar eller efteruddannelse?
 4. Har du ydet en ekstra indsats på en eller anden måde?
 5. Har du nogle konkrete resultater eller tal, du kan fremhæve?
 6. Hvordan har dit arbejde det forgangne år bidraget til virksomheden?

Det kan godt virke som en stor mundfuld, når du går i gang med at sætte fokus på, hvad du bidrager med. Men hvis du gør det til en vane at lave øvelsen en gang om måneden, vil du kunne træne dig selv i at tænke over, hvilken værdi du skaber. Og dermed også have det bedste udgangspunkt for dine lønforhandlinger.

Du vil sikkert finde en del eksempler, du kan bringe i spil. Sørg for at udvælge de mest overbevisende til lønforhandlingen.

Inddrag din chef i dine succeser - hele året

Det er en god idé at sørge for, at din chef får øje på dig og dine succeser hele året. Ikke kun til lønforhandlingen. Ved at inddrage din chef kan du sikre dig, at du er på rette spor, og at du får det bedste udgangspunkt for din lønforhandling. På den måde ved chefen allerede, hvad du kan, og hvad du har arbejdet på, siden sidste lønforhandling.

Sørg også for løbende at have evalueringssamtaler med din chef, så du kan få sat ord på, hvad din chef tænker om dit arbejde. Hvis chefen roser dig og er glad for dit arbejde, så noter det sammen med dine andre succeser og brug det som argument til din næste lønforhandling.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp til at få øje på dine resultater og succeser på arbejdet, kan du kontakte en karriererådgiver hos Frie på 63 13 85 50. Vi står klar til at klæde dig på til din næste lønforhandling.