• 31 millioner til medlemmerne i 2023

    Fries juridiske afdeling har endnu en gang gjort en stor forskel for medlemmerne.

    Helt konkret hentede vi 31.563.699 kr. hjem til medlemmerne i 2023. Det er en stigning på over 8,5 mio. kr. i forhold til året før.
    Juridisk hjælp

    31 millioner til medlemmerne i 2023

Beløbet dækker over de sager, vi afsluttede i 2023 inden for alle vores fagområder. Og det vidner om, at 2023 igen har været et travlt år for Fries jurister, der har hjulpet medlemmerne i forbindelse med usaglige opsigelser og bortvisninger, forskelsbehandling og bistand ved konkurser og arbejdsskader.

 

Der er rigtig mange af vores medlemmer, der har haft brug for vores hjælp, og det viser med al tydelighed, at det betaler sig at være medlem af en fagforening. Ole Østergaard, juridisk chef.

Vores kontingentindtægter var i 2023 cirka 25,5 mio.kr. Det vil sige, at for hver krone, vores medlemmer betalte i kontingent, fik de 1,25 kr. igen.

Flest opsigelser og bortvisninger

Også antallet af nye sager har været højere i 2023. I løbet af året oprettede juridisk afdeling 470 nye sager. En stigning på 59 sager i forhold til året før.

På listen over sagstyper topper opsigelser og bortvisningssager med 141, skarpt efterfulgt af sager om manglende løn (98), konkurssager (100) og arbejdsskadesager (42).

Kontakt os

Som medlem af fagforeningen Frie er du altid velkommen til at kontakte os på 63 13 85 50, hvis du har brug for juridisk hjælp.