• 4 vigtige ting, du skal vide inden sommerferien

  Sommerferien står for døren. Her får du svarene på de 4 spørgsmål, som Frie hyppigst får op til sommerferien.
  4-vigtige-ting-inden-sommerferien

  4 vigtige ting, du skal vide inden sommerferien

Lad os starte med at opsummere dine ferierettigheder, inden vi kommer til de 4 spørgsmål:

 1. Din arbejdsgiver kan bestemme, hvornår du skal holde sommerferie, men så skal den varsles tre måneder inden. Du har ret til tre sammenhængende uger.
 2. Ferietillæg optjent fra 1. september-31. maj udbetales med lønnen for maj, og ferietillæg optjent fra 1. juni-31. august udbetales med lønnen for august (gælder kun, hvis du holder ferie med løn).
 3. Hvis du og din arbejdsgiver har aftalt, hvornår du skal holde ferie, kan din arbejdsgiver kun i meget særlige tilfælde ændre ferietidspunktet.
 4. Bliver du syg under din ferie, kan du have ret til erstatningsferie, hvis du straks sygemelder dig over for din arbejdsgiver og har en lægeerklæring. Er du på ferie i udlandet, skal du få en lægeerklæring på feriestedet.

1. Hvem bestemmer, hvornår jeg skal holde ferie?

Ifølge ferieloven skal din arbejdsgiver så vidt muligt efterkomme dine ønsker om, hvornår du helst vil afholde ferie. Men dit feriefravær skal være foreneligt med virksomhedens drift, og i sidste ende er det din arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår ferien skal afvikles.

Når det kommer til din hovedferie (sommerferie), så gælder der dog den regel, at hvis din arbejdsgiver vil diktere feriens placering, skal han varsle ferien til afholdelse med minimum tre måneders varsel, og ferien skal placeres som tre sammenhængende uger i perioden 1. maj til 30. september.

Øvrig ferie (de 2 resterende uger) kan din arbejdsgiver varsle til afholdelse med en måneds varsel, og den skal placeres som minimum fem sammenhængende dage.

Du kan også have ret til feriefridage/6. ferieuge. De reguleres ikke af ferieloven, og din arbejdsgiver kan - hvis der ikke er indgået anden aftale - pålægge dig at afholde dem uden varsel. Andet kan dog være aftalt i din kontrakt, i personalehåndbogen eller i en eventuel overenskomst.

2. Hvornår skal jeg have udbetalt mit ferietillæg?

Hvis du holder ferie med løn, vil langt de fleste arbejdsgivere udbetale ferietillægget ad to omgange:

 • Ferietillæg optjent fra 1. september til 31. maj udbetales med lønnen for maj
 • Ferietillæg optjent fra 1. juni til 31. august udbetales med lønnen for august.


Ferietillægget beregnes som 1 procent af den ferieberettigende løn, som du har fået udbetalt i optjeningsperioden.

3. Kan min arbejdsgiver aflyse min ferie?

Hvis du og din arbejdsgiver allerede har aftalt, hvornår du skal holde ferie, kan din arbejdsgiver kun i meget særlige tilfælde ændre ferietidspunktet. Der skal nemlig være tale om væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn, før din arbejdsgiver har ret til at ændre i allerede fastsat ferie.

Du skal dog kunne bevise, at ferietidspunktet var aftalt. Derfor er det altid en god ide, at du beder om en skriftlig bekræftelse, når din ferieperiode bliver aftalt.

Sygdom blandt dine kolleger er normalt ikke en tilstrækkelig god grund til, at din arbejdsgiver kan ændre på din ferie, hvis den allerede er aftalt, for det burde din arbejdsgiver have taget højde for kunne indtræffe.

Der skal være tale om en force majeure-lignende situation. Fx kan det være nødvendigt at omplacere ferien for en indkøbschef, hvis en virksomhed pludselig oplever et uforudseligt svigt fra en leverandør, så der i hast skal indkøbes andre materialer for at afslutte en ordre, der har betydning for virksomhedens mulighed for at overleve.

Hvis din arbejdsgiver ændrer allerede fastsat ferie, har du ret til erstatning for de økonomiske omkostninger, som ændringen medfører for dig – fx udgifter til en allerede betalt rejse, der ikke kan refunderes.

Hvis du er påbegyndt din ferie, kan din arbejdsgiver ikke afbryde den – uanset hvor god en grund han har til det.

4. Hvad nu, hvis jeg bliver syg før eller under min ferie?

Din ferie begynder ved almindelig arbejdstids start på den første feriedag. Sygemelder du dig, inden det tidspunkt, har du ikke pligt til at påbegynde ferien, men kan i stedet kræve erstatningsferie på et senere tidspunkt.

Hvis du bliver rask, inden den planlagte ferie slutter, kan du enten genoptage arbejdet og kræve erstatningsferie for hele den planlagte ferie, eller du kan afholde ferie i den resterende del af den aftalte ferieperiode og på et senere tidspunkt holde erstatningsferie for de dage, hvor du var syg.

Bliver du syg, efter din ferie er startet, skal du straks sygemelde dig over for din arbejdsgiver og med det samme indhente en lægeerklæring. Er du på ferie i udlandet, skal du få lavet en lægeerklæring på feriestedet.

Du har så ret til erstatningsferie fra den dag, hvor du er sygemeldt over for din arbejdsgiver og har en lægeerklæring. Der ydes dog ikke erstatningsferie for de første 5 dages sygdom inden for samme ferieår.

Er du i tvivl om dine rettigheder?

Som medlem af Fries fagforening er du altid velkommen til at kontakte juridisk afdeling på 63 13 85 50, hvis du har flere spørgsmål.

Rigtig god sommerferie!