• Bruger du AI i forbindelse med dit arbejde?

  Se, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du deler oplysninger gennem fx ChatGPT.
  AI - Kunstig intelligens

  Bruger du AI i forbindelse med dit arbejde?

AI (kunstig intelligens) har været en banebrydende teknologi, som har beriget vores liv på utallige måder. Ikke desto mindre er det afgørende, at vi også forstår de potentielle risici og etiske udfordringer, der følger med teknologien.

Beskyttelse af forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger

Som medarbejder skal du altid udvise omhyggelighed i omgangen med de oplysninger, du har om din arbejdsplads. Det gælder ikke mindst i forhold til de oplysninger, du deler via generative AI-systemer som fx ChatGPT 3.5.

Generelt set bør du betragte AI-værktøjer som ikke-fortrolige platforme. Derfor bør du aldrig uploade forretningshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger, da dette potentielt kan medføre, at tredjemand – fx konkurrenter – får adgang til erhvervshemmeligheder og fortrolige data.

Eksempler på oplysninger, du ikke bør dele

 • Produktudvikling
 • Forretningsplaner
 • Kundeoplysninger
 • Oplysninger om forskning og udvikling
 • Finansielle oplysninger
 • Juridiske dokumenter
 • Sikkerhedsforanstaltninger
 • Strategiske partnerskaber og forretningshemmeligheder.


Konsekvenser

Hvis du, uden din arbejdsgivers accept, har delt oplysninger på en AI-platform, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, da der ultimativt er tale om et brud på loyalitetsforpligtelsen og/eller "Lov om Erhvervshemmeligheder".

– Hos Frie har vi endnu ikke haft nogen bortvisningssager af den karakter. Men i kraft med, at vores medlemmer bruger generative AI-systemer mere og mere, kan det hurtigt blive en realitet, mener Ole Østergaard, der til daglig arbejder som advokat og juridisk chef hos Frie.

Persondata og overholdelse af GDPR

Af de samme grunde må personoplysninger ikke indsættes i gratis generative AI-værktøjer.

Hvis det alligevel sker, kan det føre til overtrædelse af databeskyttelsesreglerne, herunder GDPR, og dermed udgøre en potentiel risiko for datasikkerheden.

Personalepolitik om AI

Da flere og flere bruger AI på arbejdspladsen, er der opstået et stort behov for at etablere klare retningslinjer på området eller politikker for brugen af AI i arbejdsmæssige sammenhænge.

Ole Østergaard

Brug din sunde fornuft

– Hvis der allerede findes en AI-politik på din arbejdsplads, vil vi opfordre dig til at læse den grundigt igennem. Ellers bør du generelt bruge din sunde fornuft, så du ikke havner i en uheldig situation, som kan få konsekvenser for dit ansættelsesforhold, slutter Ole Østergaard.