• Hvordan udvikler du dig som leder?

  Som leder har du ansvar for at udvikle dig, så du bliver ved med at være den bedste leder for dine medarbejdere. Men hvad skal du have fokus på i din udvikling? Få inspiration her.
  Hvordan udvikler du dig som leder?

  Hvordan udvikler du dig som leder?

Du kender sikkert, at der er travlt på arbejdet. Du har en masse ting, du skal nå, og du bliver mødt af krav fra både ledelse og medarbejdere. Det gør, at du nedprioriterer at investere i din udvikling som leder. Og det er skidt. For som leder er det vigtigt, at du er klædt på med den nyeste viden, så du kan gå forrest og skabe resultater i virksomheden.

Krav til lederes kompetencer i dag

Til hverdag trækker du på en række lederkompetencer. Det kan være samarbejde på tværs af organisationen og med eksterne samarbejdspartnere. Det kan være konflikthåndtering og kommunikation til både ledelse og medarbejdere. Eller det kan være målsætninger, der skal sættes og nås for virksomheden. Der findes en lang række krav til ledere i dag, som du skal mestre.

Hvilke kompetencer kan du med fordel udvikle?

Du ved måske allerede, hvad dine styrker og svagheder er som leder. Hvis du gør det, er du allerede godt på vej til at finde ud af, hvor du ville have fordel af at udvikle dig.

Hvis du er i tvivl om, hvad du gerne vil blive bedre til, så kommer der nogle forslag her. Du kan:

 • Blive bedre til at motivere dine medarbejdere og have mere fokus på deres trivsel
 • Øve dig i at kommunikere bedre på alle niveauer i virksomheden
 • Blive bedre til at arbejde på tværs af organisationen
 • Forbedre dine færdigheder inden for krisehåndtering og at løse konflikter
 • Arbejde med dit netværk
 • Få mere fokus på work-life-balance
 • Arbejde med dit personlige brand
 • Forbedre din tilstedeværelse på LinkedIn
 • Generelt booste din faglige udvikling
 • Øve dig i at blive bedre til at slippe kontrollen og afgive ansvar til dine medarbejdere.

Hvad er dine mål og planer for udvikling fremadrettet?

Start med at lave en liste over de områder, du kunne udvikle dig inden for. Tag derefter et kig på listen og vurdér, hvilke tre områder der vil gøre den største forskel for dig som leder. Dvs. hvor får du mest ud af at lægge din indsats lige nu.

Oplever du eksempelvis, at der er store udfordringer med dine medarbejderes trivsel, fx pga. stress og sygdom, så kan du overveje at starte der.

Læg en plan og sæt mål for de kommende måneder. Book dig selv ind til møder, så du løbende kan holde øje med, hvordan det går med din udvikling inden for det valgte område.

Har du brug for hjælp?

Det kan være en stor mundfuld at finde ud af, hvor du skal sætte ind med udvikling af dig selv som leder. Tag derfor fat i en karrierekonsulent hos Frie. Vi står klar til at hjælpe dig med at sætte ord på, hvordan du udvikler dig som leder. Og vi hjælper dig godt på vej med de redskaber, du har brug for.