• Profil af en leder: Hvad skal der til?

  Der findes et utal af lederjob, men hvad skal der egentlig til for at blive en god leder, og hvilke krav stilles der til ledere i dag?
  Profil af en leder

  Profil af en leder: Hvad skal der til?

Er du motiveret for at blive leder, men i tvivl om, hvad der vil kræves af dig? Så følg med her, hvor vi guider dig til, hvad en leder er, og om du har det, der skal til.

Mange drømmer om at blive leder. Måske uden helt præcist at vide, hvad et lederjob indebærer. Eller hvad en leder egentlig er.

Hvad er en leder?

Det er ikke nemt at definere, hvad ordet "leder" dækker over, fordi det kan dække over mange forskellige job og funktioner på mange forskellige niveauer. Oveni det er der også forskellige måder at være leder på, og det forandrer sig også, alt efter hvem man er leder for.

Der findes kort fortalt ledere inden for alle fagområder, i både private og offentlige virksomheder. Og man kan være leder for en hel virksomhed, lede en afdeling eller en mindre gruppe af medarbejdere. Ledere har også mange forskellige uddannelser og erfaringer bag sig, inden de bliver ledere.

Hvilken rolle spiller en leder?

Der stilles mange krav til ledere, fordi deres ansvar først og fremmest er at sætte mål og skabe resultater. Og det skal ske i samarbejde med deres medarbejdere og ofte også på tværs af organisationen.

9 krav, der stilles til ledere i dag

 1. Skal fastsætte mål for virksomheden, afdelingen eller projektet, som vedkommende er leder for.
 2. Skal skabe rammer, som sørger for, at målene kan nås.
 3. Skal sørge for, at medarbejdernes viden og kunnen støtter op om målet, og at medarbejderne er motiveret for arbejdet.
 4. Har ofte arbejde på tværs i organisationen og med eksterne samarbejdspartnere, kunder eller organisationer.
 5. Skal være god til at planlægge sit eget og sine medarbejderes arbejde.
 6. Skal fungere som rollemodel og sætte fokus på værdier og normer.
 7. Skal kunne kommunikere både op til den øverste ledelse og ned til sine medarbejdere.
 8. Skal kunne planlægge med kort og lang frist.
 9. Er ofte ansvarlig for at kunne træffe hurtige beslutninger i pressede situationer.

Som nævnt i indledningen findes der et utal af forskellige lederjobs, men fælles for dem er, at der er en forventning til dig om at være motiveret og kunne motivere dine medarbejdere til at nå virksomhedens eller organisationens mål.

Du kan allerede have erfaring, du kan sætte i spil

Som kandidat til et lederjob behøver du ikke nødvendigvis at have haft et formelt ledelsesansvar før. Du kan nemlig have haft opgaver, som kan have noget med ledelse at gøre. Du kan allerede have relevante kompetencer, som du kan sætte i spil, hvis du ønsker at gå efter lederdrømmen.

Checkliste: Har du allerede lederkompetencer?

Har du arbejdet med opgaver, hvor du har:

 • deltaget i at ansætte medarbejdere?
 • deltaget i strategiarbejde?
 • deltaget i at oplære dine kollegaer eller nye medarbejdere?
 • haft ansvar for økonomiopgaver eller budgetter?
 • arbejdet med projekter, der er gået på tværs af afdelinger?
 • arbejdet med eksterne samarbejdspartnere, kunder eller organisationer?
 • arbejdet med bestyrelsesarbejde?
 • haft tillidsposter som tillids-, sikkerheds- eller medarbejderrepræsentant?
 • haft et job, hvor du har skullet tage hurtige beslutninger?
 • haft et job, hvor du har skullet kommunikere med forskellige niveauer i en virksomhed?

Hvis du kan sige ja til et eller flere af de oplistede eksempler, har du allerede lederkompetencer, som du kan sætte i spil i jagten på lederjobbet.

Vi hjælper dig gerne på vej mod dine lederdrømme

Har du brug for mere viden om, hvad et lederjob indebærer, eller hvordan du kan sætte din faglighed i spil, så kontakt en karriererådgiver hos Frie på 63 13 85 50.