• Ny lov om ret til omsorgsorlov

    omsorgsorlov-524x524
    Den 2. august 2022 er en ny lov trådt i kraft, som giver lønmodtagere ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.
    ny-lov-om-ret-til-omsorgsorlov

    Ny lov om ret til omsorgsorlov

    omsorgsorlov-524x524

Helt konkret betyder det, at alle lønmodtagere har ret til at holde fem omsorgsdage pr. kalenderår for at passe en nærtstående, som har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Der kan være tale om omsorg for egne børn, forældre, ægtefælle, partner eller en person, der bor i samme hustand som lønmodtageren.

Regler for omsorgsorlov

De fem omsorgsdage kan holdes samlet eller som enkelte dage. Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved årets udgang.

Arbejdsgiveren kan kræve, at lønmodtageren lægeligt dokumenterer behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

For resten af 2022 har man ret til to omsorgsdage. Herefter er det fem dage pr. kalenderdag.

Ifølge Fries juridiske chef, advokat Ole Østergaard, har mange lønmodtagere allerede disse rettigheder efter overenskomst, personalehåndbog eller almindelig praksis på arbejdspladsen. Med loven udvides retten dog til alle lønmodtagere.

– Det er væsentligt at fremhæve, at det ikke umiddelbart giver den enkelte lønmodtager en ubetinget ret til fravær ved eksempelvis "barns 1. sygedag", da det kræves, at der foreligger en "alvorlig helbredsmæssig tilstand", pointerer Ole Østergaard.

Du kan læse mere om loven på retsinformation.dk.