• Work from anywhere: Ophævelser af distancer

  arbejde-paa-distancen-524x524
  Som medarbejder behøver du ikke længere møde fysisk op samme sted som din chef og dine kollegaer. Ja, faktisk behøver du ikke engang at sidde i samme by - for slet ikke at nævne samme land. Ud over, at det er mere fleksibelt, kan det øge dine jobmuligheder betydeligt. Lad os dykke ned i det ”at arbejde på distancen”.
  Distancearbejde og hjemmearbejdsplads

  Work from anywhere: Ophævelser af distancer

  arbejde-paa-distancen-524x524

Der var engang, hvor man stemplede ind klokken 8, arbejdede til klokken 16 og tog hjem igen. Det var længe før, nogen havde udklækket begrebet work-life. For opdelingen mellem arbejde og fritid var for de fleste skarp som kanten på et kopipapir. Man transporterede sig på arbejde, udførte det, man var hyret til og tog hjem igen. Og selv hvis man ikke arbejdede i produktionen, havde de færreste egen computer – og hvis de havde, var det en tung boks, der ikke sådan lod sig smide i en computertaske. De tider er forbi.

Lidt statistik over distancearbejde

Også før coronapandemien ramte os i 2020, var mange virksomheder begyndt at ansætte medarbejdere i såkaldte vidensjobs på distancen. Altså jobs, som i princippet ligeså godt kan udføres på hjemmekontoret som på arbejdspladsen.

Hvis vi kigger på tal fra Danmarks Statistik fra 2018 og 2019, så lå antallet af beskæftigede personer, der enten regelmæssigt eller af og til arbejdede hjemme, på cirka 28 %.

Under coronaepidemien og den deraf følgende nedlukning voksede tallet i 2. kvartal 2020 til 40 %. Tallene viser altså, at det også før nedlukningen var mere end hver fjerde beskæftigede dansker, der lejlighedsvis arbejdede fra et andet sted end den traditionelle arbejdsplads.

Så selvom coronaepidemien gjorde endnu flere af os dus med Zoom, Teams og Skype og fik udviklingen i arbejde på distancen til at stige globalt, så var det allerede på vej.

Hjemmearbejdsplads

Teknologien har gjort det muligt

Den altovervejende grund til udviklingen er, at teknologien har gjort det muligt. Det eneste, du har brug for, er en internetopkobling, og så er du på. Med andre ord kan man flytte opgaver i stedet for medarbejdere.

Men hvad forstår vi ved at arbejde på distancen? Og hvad skal der til, for at det lykkes og er et reelt alternativ?


Hvad vil det sige at arbejde på distancen?

At arbejde på distancen kan tage sig ud på flere måder, fx

 • En virksomhed, hvor alle arbejder fast hjemmefra, holder løbende onlinemøder og mødes fysisk fx 4-6 gange om året.
 • En virksomhed, hvor medarbejderne sidder ét eller flere steder fysisk sammen, men hvor chefen sidder et andet sted. Det kan være i et andet land eller i den anden ende af landet.
 • Det kan være medarbejdere, der indimellem arbejder hjemmefra, fx 2-3 dage om ugen, og har onlinemøder med kollegaer og/eller chef.
  Virksomhederne kan spare på bygninger, ansætte bredere og i et vist omfang øge produktiviteten. Som medarbejder kan du ansøge bredere, da du ikke nødvendigvis er geografisk bundet til ét sted. Det bliver et konkurrenceparameter for virksomheder på jagt efter kvalificeret arbejdskraft under den lave ledighed. Og som lønmodtager kan du gå målrettet efter et job, hvor du har den fleksibilitet, der skal til for at trives. At have fleksibilitet er for mange noget af det, de lægger allermest vægt på, når de søger job. Det og 16 andre ting, kan du læse om i artiklen 17 ting, der er vigtige for os, når vi vælger arbejdsplads.

Lad os se nærmere på fordelene.

Hvilke fordele kan der være ved distancearbejde?

 • Du kan søge job meget bredere. Det handler om dine kvalifikationer og ønsker – frem for at det er geografien, der afgør dine muligheder.
 • Du oplever måske mere effektive arbejdsgange, da du ikke er begrænset af geografi, men kan få fat i den kollega, du skal bruge, når du har brug for det.
 • Det samme gælder samarbejde på tværs af en organisation, hvor du ikke er begrænset af lokalitet. Onlinemøderne kan bruges til at styrke samarbejdet mellem grupper, som ikke er placeret sammen, men i nogen grad er afhængige af hinandens arbejde. Det er også med til at nedbryde fordomme om afdelinger og funktioner.
 • Hvis du arbejder hjemmefra, kan du opleve en øget produktivitet, da du har færre forstyrrelser og bedre kan fordybe dig. Oplevelsen af at have for lidt tid til at udføre opgaverne kan være en væsentlig stressfaktor.
 • En forbedret mødekultur, da der er mindre small talk og mere "to the point". Mange oplever, at møderne bliver mere effektive og fokuserede, fordi formen stiller krav om en strammere styring. Det kan give dig en større tilfredshed, da du ikke føler, at du "spilder tiden".
 • Du har lavere rejseomkostninger, hvad enten du arbejder hjemmefra eller sidder med kollegaer på en lokalitet og ikke skal flytte dig ud til møder med andre samarbejdspartnere eller ledere.
 • Du vil typisk være mindre væk hjemmefra, da du slipper for transporten eller i hvert fald bruger kortere tid på transport.
 • Kortere tid på transport levner mere plads til familie og fritid og alt det andet vigtige i dit liv. Kort sagt, muligheden for en bedre work-life balance.
 • Du kan købe bolig, hvor du har lyst – uden at skulle tænke på skyhøje huslejer eller udbud af arbejdspladser.

Bliv klogere på, hvad der er vigtigt for dig i vores artikel Hvad er vigtigt for dig, når du vælger arbejdsplads?

Hvilke ulemper kan der være?

Selvom der er mange fordele ved at arbejde på distancen, så er der også faldgruber, som det er vigtig at være opmærksom på:

 • Du kan føle dig socialt isoleret og mangle følelsen af at høre til et sted, da du ikke automatisk møder mennesker fysisk hver dag. Hvem skal du fx spise frokost med?
 • Følelsen af uklare rammer, som du selv skal fylde ud.
 • Det kan være svært at skabe holdånd, bl.a. på grund af manglende small talk. Small talk er ikke ligegyldig snak, men er det kit, der binder os sammen som mennesker og er med til at vedligeholde relationen til ens kollegaer.
 • Manglende anerkendelse fra dine kollegaer og din chef.
 • Hvis du arbejder hjemmefra, kan det være en udfordring at skille arbejde og fritid. Du kan i princippet være på hele tiden. Alle har brug for at kunne trække sig og holde fri.
 • Det kan være svært for en leder at opdage, hvis en medarbejder viser tegn på mistrivsel eller stress.


Sådan skaber du de bedste rammer for dig selv, når du arbejder virtuelt

Der findes forskellige ting, du kan gøre for at skabe de bedste rammer for dig selv. Her har vi samlet nogle gode råd, som andre har haft glæde af:

 • Aftal nogle faste morgenmøder med dine kollegaer, hvor I tjekker ind hos hinanden.
 • Aftal en mødekultur. Hvad er ok? Må man logge af og på? Må der være stilhed? Skal alle byde ind osv.
 • Ræk ud til hinanden – også for bare at høre, hvordan det går. Ligesom du på et kontor ville gå forbi skrivebordet og høre til dagen eller småsludre med en kollega ved kaffemaskinen.
 • Sørg for at holde fysiske møder, hvor I har både fagligt og socialt indhold.
 • Spis engang imellem frokost sammen online.
 • Lav aftaler med familie, venner eller dyrk nogle fritidsaktiviteter, efter at du har logget af computeren.

Få tips til en bedre work-life balance

Hos Frie rådgiver vi gerne om, hvordan du kan finde en bedre balance mellem arbejde og fritid. Vi siger ikke, at det er nemt, men der er forskellige ting, du kan skrue på, for at ramme en balance, du trives med. Som medlem af fagforeningen (Frie Favorit) har du bl.a. også adgang til rådgivning og vejledning fra vores dygtige medarbejdere.

Nyt job?

Overvejer du at søge nyt job? Er du i tvivl om dine muligheder? Hos Frie sidder vores karriererådgivere klar til at hjælpe dig på vej. Måske har du bare brug for at vende nogle ideer med os.