• Derfor er et godt afslag vigtigt for alle parter

  Både ansøgere, virksomheden og lederen har fordel af, at et afslag bliver givet på en god og konstruktiv måde. Det giver nemlig en positiv effekt hele vejen rundt i den ansøgningscyklus, som både ansøgere og arbejdsgivere konstant befinder sig i.
  derfor-er-et-godt-afslag-vigtigt

  Derfor er et godt afslag vigtigt for alle parter

Personaleomsætningen hos landets virksomheder og øvrige arbejdspladser er hele tiden i bevægelse. Typisk svinger den mellem 10 og 30 procent afhængig af virksomhed og branche, hvor et stort antal ”gamle” medarbejdere altså siger farvel, og nye kommer til.

Og netop nu er der ligefrem mangel på arbejdskraft mange steder.

Derfor er det ikke kun de håbefulde jobansøgere, men også virksomhederne, der har gavn af et konstruktivt afslag, når stillingen er blevet besat.

Og jo bedre arbejdsgivere, ledere og ansøgere forstår værdien af et konstruktivt afslag – både for dem selv og de andre – desto større bliver virksomhedernes evne til at tiltrække ansøgere og dermed chancen for et fremtidigt match med dygtige kandidater.

I denne artikler ser vi derfor på følgende:

 • Hvorfor er det vigtigt, at virksomheder er respektfulde og konstruktive i deres afslag?
 • Hvilken betydning har indholdet/kvaliteten for virksomhedens ry og rygte – og senere rekrutteringsmuligheder?
 • Hvilken betydning har det for lederen?
 • Hvilken betydning har det for ansøgerne og deres opfattelse af virksomheden?

Vær respektfuld og konstruktiv i afslaget

Når man som virksomhed har fundet den kandidat, der skal have jobbet, vil der være mange ansøgere, der desværre må nøjes med et afslag. Og her skal man som arbejdsgiver være både respektfuld og konstruktiv i sin kommunikation.

For mange ansøgere vil der være tale om et stort ønske eller mulighed, der forsvinder for dem, og det skal man have forståelse for. Og særligt dem, der har været indkaldt til samtale, skal man sørge for kommer godt videre.

Det er der flere grunde til:

 • Kandidaterne skal videre i deres jobsøgning, og derfor er konstruktiv feedback på jobsamtalen vigtig for, at de kan øge deres chancer for at blive valgt til det næste job, de søger.
 • Kandidaterne har investeret tid og vist interesse i virksomheden – det skal de også have retur, når de bliver valgt fra.
 • Som virksomhed er man med til at påvirke den kultur, der generelt er på arbejdsmarkedet ift. afslag. Derfor skal det tages alvorligt, og man skal afsætte tid til at gøre det ordentligt.

Har betydning for ry og rekrutteringsmuligheder

Men også ud fra et ry- og konkurrenceparameter er det vigtigt, at man behandler alle kandidater fair og respektfuldt.

Det er der primært to årsager til:

 • Folk snakker sammen og deler deres oplevelser på de sociale medier. Derfor kan dårlig eller manglende kommunikation og feedback give virksomheden et mindre godt ry blandt kommende kandidater.
 • Som virksomhed kan man sagtens være interesseret i, at en fravalgt men dygtig kandidat søger den næste ledige stilling i virksomheden. Og chancen for, at vedkommende har lyst til det, afhænger af, hvordan afslaget bliver givet og håndteret.
 • Og så skal man som virksomhed huske at give ALLE ansøgere svar. Også dem, der ikke kom til samtale. Det kan opfattes som både uprofessionelt og urimeligt, når ansøgere aldrig hører noget tilbage, og i sidste ende skade virksomhedens omdømme.

Det betyder også noget for lederen

Som den leder, der står for jobsamtalerne og de efterfølgende afslag, er det også vigtigt, at processen sluttes ordentlig af. Vedkommende har typisk brugt tid sammen med flere af kandidaterne og haft en både faglig og måske personlig dialog med dem over længere tid.

På den måde skabes også en relation, der slutter brat, når det fremtidige samarbejde lægges i graven. Og her skal lederen – og virksomheden på lederens vegne – huske på:

 • At det for lederen er nemmere og hurtigere at lægge processen bag sig, når den afsluttes ordenligt
 • At lederen risikerer at møde kandidaterne igen på et senere tidspunkt, hvorfor det er vigtigt, at man har behandlet folk ordentligt
 • At lederens ageren og evne til at afslutte ansøgningsprocessen ordentligt afspejler virksomheden.

Afslagets betydning for ansøgerne

For alle ansøgere er det vigtigt med at svar pr. mail hurtigst muligt, når jobbet er besat. På den måde kan de komme videre og fokusere på andre stillinger. Og særligt for de ansøgere, der har været til samtale, er det vigtigt, at de får muligheden for at spørge ind til, hvorfor de i sidste ende ikke fik jobbet og muligheden for at runde forløbet af på en konstruktiv måde.

Det kan dreje sig om spørgsmål omkring eksempelvis:

 • Styrker og svagheder, de kan blive mere bevidste om
 • Muligheden for at komme i betragtning til lignende stillinger
 • Hvad de kan gøre bedre eller anderledes til næste samtale.

Overordnet set gør en uddybende forklaring det altså nemmere for dem at komme videre, da de med rent svar ikke behøver gruble over, hvorfor de ikke fik stillingen.

Alle parter vinder med et godt afslag

For alle parter i denne cyklus af afslag, hvor både ansøgere, lederne og virksomhederne har noget på spil, er det altså vigtigt, at der bruges tid og kræfter på at give et ordentligt afslag. Både til dem, der er kommet til samtale, og til dem, der ikke nåede så langt.

På den måde efterlades ansøgerne med et godt indtryk af virksomheden og dens ledere, der på et senere tidspunkt kan komme alle parter til gode.

Det gælder ikke mindst virksomheder, der i et marked med mangel på arbejdskraft er afhængige af, at de bedste kandidater har lyst og mod på at søge andre stillinger hos dem på et senere tidspunkt. Og det har kandidaterne kun, hvis de bliver behandlet ordentligt.

Få hjælp til din jobsøgning

Oplever du at få afslag uden en ordentlig begrundelse, kan vi hos Frie hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du hurtigere kan lande dit næste job. Som medlem af Frie sidder vores karriererådgivere nemlig klar med rådgivning og overblik over jobmarkedet, så du hurtigt kan komme videre. Ring til os på 63 13 85 50, hvis du har brug for en snak.