• Har du fået afslag? Bliv klogere på, hvad der er fair og realistisk

  guide-til-det-rigtige-match-524x524
  Når du som jobsøgende får afslag, kan der være mange årsager til det. Men det er vigtigt at finde ud af, om de stillinger, du søger, er realistiske at få, og om der er andre, du kan gå. Det kan du blive klogere på her.
  har-du-faaet-et-afslag

  Har du fået afslag? Bliv klogere på, hvad der er fair og realistisk

  guide-til-det-rigtige-match-524x524

For at lande jobbet og slå de andre ansøgere på målstregen skal der være et rigtig godt match mellem arbejdsgiver og din profil. Når det ikke lykkedes, er det derfor vigtigt at se på, hvad afslaget bunder i.

For mens man nogle gange ganske enkelt bliver overhalet af en bedre kandidat, så kan der også være tilfælde, hvor ens forventninger til jobsøgningen er urealistisk i forhold til virksomheders krav og ønsker.

I denne artikel kommer vi derfor ind på følgende:

 • Hvordan finder du ud af, om de stillinger, du søger, er realistiske at få?
 • Hvordan vurderer du bedst – med udgangspunkt i din erfaring og baggrund – hvilke jobs du med rimelighed kan komme til samtale på?
 • Hvordan kan du arbejde med egne forventninger, hvis du gentagne gange får afslag baseret på en god ansøgning?
 • Hvor længe skal du vente på svar?
 • Hvornår bør du tage yderligere uddannelser/få mere erfaring, der øger chancen for at få jobbet næste gang?

Er stillingen realistisk at få?

Inden du søger en given stilling, er det på forhånd klogt at gøre dig nogle tanker om, hvorvidt det rent faktisk er realistisk at komme til samtale og i sidste lande jobbet.

For mens du – især som nyuddannet - godt kan tillade dig at se bort fra de typiske krav til x antal års erfaring, der ofte skrives i jobopslag, og søge stillingen alligevel, så er der andre elementer, som er ganske afgørende at have for øje.

For selv om du naturligvis altid er velkommen til at prøve lykken, skal du være indstillet på, at bunken af afslag vil stige, hvis du ikke er realistisk omkring din jobsøgning.

Her er det vigtigt at have fokus på:

 • At din uddannelsesmæssige baggrund matcher kravene i opslaget, eller at du i ansøgningen med rimelighed kan argumentere for, at din baggrund er relevant af andre årsager.
 • At jobbets krav til eksempelvis ledelseserfaring matcher dine eller er tæt på.
 • At jobbet rent hierarkisk i virksomheden matcher med din erfaring og profil. Det gælder eksempelvis seniorstillinger eller mellemlederfunktioner, hvor relevant erfaring sjældent er til at komme udenom.

Kan du med rimelighed forvente at komme til samtale?

Mens det nogle gange vil være indlysende ud fra jobopslaget, at du er milevidt fra den profil, der ledes efter, kan der også være tilfælde, hvor du måske kunne være attraktiv på trods af diverse forskelligheder mellem opslaget og din profil.

Her er det en god idé at ringe og spørge ind til jobbet og den profil, virksomheden leder efter.

Når du har vedkommende i røret, er det oplagt eksempelvis at spørge om følgende:

 • Hvilke daglige opgaver vil der blive lagt mest vægt på at løse?
 • Hvilken baggrund har de øvrige på kontoret, der laver noget tilsvarende?
 • Hvor afgørende er de forskellige krav og forventninger fra jobopslaget?
 • Med udgangspunkt i din profil, tænker vedkommende så, at det kunne være et match?

På den måde kan du blive skarpere på, hvad du skal fokusere på i ansøgningen, og du kan også få en fornemmelse af, om din profil er for langt fra virksomhedens krav til, at du skal bruge tid på at søge jobbet.

Tal med din fagforening

Udover at tale direkte med arbejdsgiver er det også en fordel at lave anden research, når det kommer til jobmarkedet og dine muligheder. Og her din fagforening helt oplagt at bruge.

Det giver dig nemlig en fornemmelse af, hvilke typer af job, det giver mening for dig at søge, og hvilke muligheder du måske har overset.

Som medlem af fagforeningen Frie får du bl.a. følgende fordele:

 • Indgående kendskab til jobmarkedet, som er relevant for dig
 • Indsigt i, hvem der typisk bliver ansat hvor, og på hvilken baggrund det sker
 • Indsigt i dine muligheder – også dem du ikke selv har overvejet.

Netop friske øjne på din situation fra eksperter, der kender både jobmarkedet og din baggrund, vil nemlig ofte give dig et klarere syn på, hvad der er realistisk for dig i den nuværende situation.

Hvor længe skal du vente på svar?

Når du så har sendt din ansøgning af sted og med sommerfugle i maven afventer svar, så begynder det store spørgsmål at melde sig: Hvor længe går der, før man hører noget tilbage?

Det er naturligvis forskelligt, men når du forlader samtalen, findes der et simpelt spørgsmål, der kan gøre ventetiden lettere at holde ud: Hvornår skal jeg regne med at høre fra jer?

Her vil du typisk få en nogenlunde præcis tidsramme, der forhåbentligt gør ventetiden lidt nemmere at holde ud.

Arbejd med dine egne forventninger

Hvis ventetiden gentagne gange er forgæves og ender med afslag på trods af, at du har lavet en god og målrettet ansøgning, bør du bruge tid på at afstemme dine forventninger med den virkelighed, du møder.

Det betyder ikke, at drømmen om et givent job eller branche skal opgives, men at du måske skal finde en anden vej derhen.

Det kan være hårdt at skulle lave en ny plan end den, man havde håbet på, men omvendt er det også hårdt og ufrugtbart at bruge tid og energi på ansøgninger, der ikke giver samtaler og i sidste ende et job.

Og her er det igen en rigtig god idé at søge sparring og karriereudvikling hos din fagforening, der kan kortlægge, hvad der findes af andre muligheder.

Skal du tage yderligere uddannelse eller få mere erfaring?

Det samme gælder, hvis du overvejer at tage videreuddannelse eller søge mere erfaring i håbet om at lande et bestemt type job.

Her kan Fries eksperter nemlig bl.a. hjælpe med viden om følgende:

 • Hvilken uddannelsesmuligheder findes der for dig?
 • Kan videreuddannelsen evt. kombineres med arbejde?
 • Er det på trods af mere uddannelse og erfaring realistisk at nå målet om et bestemt job?
 • Hvordan vil du have det med ikke at nå målet på trods af en ihærdig indsats – og hvor stiller det dig efterfølgende?
Ift. videreuddannelser har Frie også et stort udbud af gode onlinekurser på Frie e-learning, hvor du ganske hurtigt kan blive opkvalificeret inden for en række områder såsom ledelse, marketing og meget mere.

Og ofte vil du netop finde ud af, at der findes langt flere muligheder og veje at gå end dem, du selv går og overvejer. Der er nemlig brug for dig. Du skal bare finde ud af, hvor og hvordan du finder det rette jobmatch.