• Sådan bliver du en bedre netværker

  At netværke er i høj grad en social øvelse, der kræver empati og situationsfornemmelse. Vil du blive en bedre netværker, skal du derfor have fokus på de sociale kompetencer. Hvordan du gør det, forklarer vi her.
  Bliv en bedre netværker

  Sådan bliver du en bedre netværker

At være en dygtig netværker er afgørende for at klare sig godt på arbejdsmarkedet. I hvert fald, hvis du vil have fingrene i et af de mange jobs, der aldrig bliver slået op.

Og grundlæggende handler det at netværke om at skabe positive relationer til andre mennesker i en konstant balance mellem at give og tage.

For at du kan blive bedre til den ædle kunst at netværke, skal du derfor have fokus på følgende, som vi kommer ind på i artiklen her:

 1. Din personlige balance
 2. Forstå DNA’et i at netværke
 3. Vær nysgerrig og empatisk
 4. Kommunikation er key
 5. Gå efter guldet
 6. Vær synlig online
 7. Undgå den klassiske fejl.

1. Din personlige balance

I arbejdet med at blive en bedre netværker skal du først og fremmest have fokus din personlig balance. Det betyder i denne kontekst, at du skal kende:

 • Dine mål
 • Dine værdier
 • Din retning.

Kort sagt: Hvad vil du gerne opnå, hvorfor og hvordan?

Her bør du investere tid i at få det formuleret så præcist, som du kan, så andre kan forstå det.

På den måde ved dit netværk, hvad de kan hjælpe dig med, og du kan få bedre feedback og inputs samt evt. nye kontakter, du kan drage fordel af.

2. Forstå DNA’et i at netværke

Men det er vigtigt at være bevidst om, at det ikke kun handler om dig. At netværke er en holistisk tilgang til verden, hvor du bidrager til et konstant kredsløb af tjenester og hjælp.

Derfor skal du hele tiden være opmærksom på, hvordan du kan hjælpe andre. Og det gør du ved at vise:

 • Velvillighed
 • Generøsitet
 • Overskud.

Ved at vise disse egenskaber over for andre, opbygger du nemlig goodwill og point i banken hos dem, der en dag skal hjælpe dig.

Derfor er det også en god idé at dyrke og vedligeholde dit netværk, mens du har overskuddet til det.

Begynder du først at vise interesse for de andre, når du selv er nede, har du ikke meget at tilbyde, og du risikerer, at det virker desperat, når du rækker ud.

3. Vær nysgerrig og empatisk

For at kunne hjælpe andre kræver det, at du ved, hvad du kan bidrage med.

For at få den viden, skal du derfor være nysgerrig og indfølende på andre mennesker, så du forstår, hvad de har brug for.

Det gælder også i dit kropsprog, hvor krydsede arme og et halvt øje konstant på mobilen sender de forkerte signaler.

Sagt på en anden måde drejer det sig om at vise oprigtig interesse for dit netværk og sætte dig selv i spil til at hjælpe, hvor du kan.

Er en i dit netværk ude i et stormvejr, skal du ikke vente på, at han eller hun kontakter dig, men selv række ud og tilbyde din hjælp.

Det husker folk, og chancen for at du får samme hjælp, når det en dag bliver din tur, er stor.

4. Kommunikation er key

Fordi det at netværke handler om at skabe nye relationer, er kommunikation altgørende.

I mødet med nye mennesker kan det derfor være en stor fordel, hvis du har en såkaldt elevatortale på plads, så din præsentation af dig selv altid står skarpt.

På den måde kan du skabe et godt førstehåndsindtryk uden at skulle opfinde den dybe tallerken hver gang.

For at finde ud af, hvad den skal indeholde, kan du lave en kort liste over, hvad det vigtigste er, som folk ved den givne lejlighed skal vide om dig.

Det kan være:

 • Hvor du arbejder
 • Hvad du brænder for arbejdsmæssigt
 • Hvor du gerne vil hen karrieremæssigt
 • Hvilke gode resultater har du opnået
 • Hvilke af dine kompetencer kan andre drage mest nytte af.

Ved at have en velovervejet elevatortale klar, får du også ro i maven over at vide, hvad du skal sige, når du skal præsentere dig selv. 

Det handler i øvrigt om at huske "hvem, hvad, hvor" spørgsmålene, når du taler med folk. Altså spørgsmål, der viser mere end blot overfladisk interesse, og som giver dig indsigt i personens arbejdsliv og personlige forhold.

Og så skal du lytte, når folk taler, og stille opfølgende spørgsmål. Sådan en person vil de fleste gerne tale med igen, og det er netop det, det handler om.

5. Gå efter guldet

Findes der en person et vigtigt sted i netværkshierarkiet, som du gerne vil have i tale, men som du måske ikke kender, kan det være en udfordring af få personen i tale. Og det af flere årsager:

 • Du kender ikke vedkommende
 • Ingen i dit netværk kender vedkommende
 • Måske er det en personlig barriere for dig at kontakte en, du ikke kender.

Men det betyder faktisk ikke så meget, hvis du selv kan overkomme din indre barriere. Det kan nemlig være nødvendigt, hvis du vil frem til det ønskede resultat.

Har du et oprigtigt formål med forespørgslen, og er du sikker på, at personen kan hjælpe dig, og kan du enkelt forklare, hvorfor du henvender dig, er det bestemt i orden at tage kontakt. Ofte vil det dog være bedst i første omgang at gøre det via mail eller de sociale medier.

Og skulle personen ikke bryde sig om at få en henvendelse fra en, han eller hun ikke kender, så kommer vedkommende sig nok over det. Men du har alt at vinde.

6. Vær synlig online

Visitkort er længe blevet en saga blot, hvilket betyder, at man skal kunne finde dig online. Og generelt gælder det, at du i din online tilstedeværelse skal være synlig, tilgængelige og aktiv.

Det indebærer, at:

 • Du svarer folk hurtigt, når de kontakter dig
 • Din LinkedIn profil er spændende at læse
 • Du kommenterer og selv laver opslag
 • Du altid skriver pænt til andre – også dem, du er uenig med.

Netværk udvider sig nemlig begge veje, hvilket betyder, at folk også vil kontakte dig. Og jo skarpere og mere synlig, du fremstår, desto større er chancen for, at folk rækker ud til dig.

Selvom det måske starter med, at de beder dig om en tjeneste eller et råd, er den rent netværksmæssige pointe netop, at de senere vil kunne gengælde tjenesten.

7. Undgå den klassiske fejl

Netværk handler netop ofte om at møde nye mennesker, hvorfor en typisk fejl, som folk begår, er, at de netværker med de samme 20 personer hele livet. Det kan i ganske få tilfælde være nok, men for langt de fleste vil den eller de personer, der bedst kan hjælpe, befinde sig længere væk.

Derfor er det en fordel at tage en tur op i helikopteren og se dit netværk oppe fra.

Her kan det hjælpe at få struktur, overblik og bevidsthed om dit netværk. På den måde kan du bedre svare på følgende:

 • Kan dit nuværende netværk føre dig i den rigtige retning?
 • Har du brug for at udvide dit netværk?
 • Hvilke typer har du brug for i dit netværk for at komme videre?
 • Hvem kender du, der kan hjælpe med at udvide dit netværk i den retning?
Når du har svarene på det, skal du i dit arbejde med at blive en bedre netværker se på, hvilken retning du skal i, og hvad det kræver af dig for at komme derhen.