• Ville du købe et hus uden at have læst tilstandsrapporten?

  Nej, vel? Så når du er på udkig efter et nyt job, kan du spørge dig selv, om du vil sige ja til jobbet uden en dybere indsigt i lederens og teamets DNA. Vi giver dig nogle gode råd til, hvordan du kan få adgang til den indsigt.
  Teamhjul

  Ville du købe et hus uden at have læst tilstandsrapporten?

At søge og få et nyt job er en ret vigtig begivenhed for dig som medarbejder, uanset branche og stillingstype. Men det er også vigtigt for arbejdsgiverne derude at sikre sig, at det er den rette medarbejder, de får med om bord. Det er nemlig dyrt at fejlrekruttere, og det sker rigtig mange gange hver dag - af en eller flere grunde.

En succesfuld ansættelse for begge parter

Derfor gør arbejdsgiverne, hvad de kan, for at sikre sig, at de finder den bedste kandidat til jobbet. Enten ved hjælp af HR eller rekrutteringsfirmaer og ved brug af personprofiltest, og i erkendelsen af, at de faglige kompetencer ganske vist er de vigtigste, men det er de rette personlige kompetencer, der sikrer succes i ansættelsen.

Men så er der jo også din side. Hvad gør DU som ansøger for at sikre dig, at virksomheden, kollegaerne og chefen er det, du har brug for eller trives godt med? Det kan være, at din faglighed er den rette, men den kommer alene til at udfolde sig i sit fulde potentiale, hvis den bliver sået i den rigtige jord og får vand, lys og næring i de rigtige mængder.

Så hvad kan du gøre for at sikre dig, at rammerne, teamet og chefen er det rigtige for dig? Det giver to karriererådgivere fra Fries lønsikring deres bud på.

Spørg ind til dit kommende team/teamhjul

Et velfungerende team går engageret til både egne og fælles opgaver og oplever generelt tilfredsstillelse ved at være et stærkt, virksomt og produktivt team. Som individer bliver vi løftet af at være en del af et team med en god portion synergi og en god fællesånd.

De ord, som vi behæfter et godt teamsamarbejde, klinger godt i vores ører – MEN – virkeligheden kan godt nogle gange se anderledes ud! I et team vil der både være styrker, men også udfordringer, og kan man som jobsøger til en jobsamtale tillade sig at spørge ind til det team, som man er ved at sælge sig selv ind i? Vi mener, JA!

Du kan fx stille disse spørgsmål om teamet

 • Findes der en kortlægning af teamets personlige kompetencer?
 • Hvilke styrker og udfordringer er der i teamet? Og hvordan arbejder I med dem?
 • Hvordan ser du/I mig passe ind i teamet med min profil?

Vær dog opmærksom på, at det vil give mest mening, hvis du i et samtaleforløb spørger ind til teamet og lederen, efter at din egen profil er blevet diskuteret/analyseret til jobsamtalen.

Hvad er vigtigt at spørge din kommende leder om?

Din kommende leder vil højst sandsynligt også være placeret i et teamhjul eller beskrevet i en rapport, og det kan give dig indsigt i, hvilke styrker og udfordringer lederen har i forhold til teamet og til dig som ny medarbejder i den konstellation.

Under jobsamtalen kan – eller skal – du derfor også stille spørgsmål til din kommende leder. At kunne stille de 'rigtige' spørgsmål kan betyde, at du får en bedre fornemmelse af vedkommende, og at du er opmærksom på ledelsesstil og mennesket bag. Det giver dig mulighed for større trivsel, tilpasning og succes, samt at vurdere om det er den rigtige arbejdsplads/leder for dig.

Du kan fx stille spørgsmål som

 • Hvad vægter du højest hos dine medarbejdere? Hvilke egenskaber?
 • Hvilke ting er vigtige for dig i et godt samarbejde?
 • Hvordan foretrækker du vores daglige kommunikation? Mail, mundtligt, ugentlige møder?
 • Hvad skal der i dine øjne til, for at jeg er en succes?

Jeg viser dig min personprofil – må jeg så se din?

En ting er, at du har stillet spørgsmål, der kan belyse det samarbejde, du kan forvente. Men ligesom du har udfyldt en personprofiltest, så har dine kommende kollegaer og din kommende leder som regel også. Derfor kan du godt supplere dine spørgsmål til lederen med nogle mere dybdegående af slagsen, fx:

 • Hvad er din bedste egenskab som leder?
 • Hvad er dit udviklingsfokus i forhold til din ledelsesopgave?
 • Hvad viser din seneste lederevaluering?
 • Hvad siger dine medarbejdere om dig som leder? Hvor er du bedst? Og hvor kan du udvikle dig?

Et godt beslutningsgrundlag

Din egen personprofil sammen med teamets og lederens profil er ikke en facitliste, men giver et bedre billede for dig som ansøger, så du kan vurdere konstellationen. Den nye indsigt kan give dig indgange til en konstruktiv dialog omkring teamets sammensætning, lederes fornemste opgaver i nærmeste fremtid og din egen personlighed i forhold til teamets andre medlemmer.

Husk, at du som jobsøger gerne må spørge dybere ind til persongalleriet i et kommende job. Ikke kun til opgaver og faglighed!

Brug for sparring?

Hvis du er medlem af Fries fagforening (Frie Favorit) eller har tegnet en lønsikring, kan du få rådgivning om din egen personprofil og gode råd til, hvilke spørgsmål du kan stille til jobsamtalen omkring en potentiel, kommende leders profil eller et teamhjul/teamrapport. Ring til os på 63 13 85 50 og få en snak med en af vores dygtige karriererådgivere.